A quick overview on our research into PPPs? Check out the poster here!

*English version below*

Op donderdag 23 februari bezochten Prof. Joop Koppenjan en Rianne Warsen namens het Smart Governance project een bijeenkomst van het Joint Research Initiative on Project Management in Delft. Naast het delen van kennis en ervaringen op het gebied van project(management)onderzoek was er ook ruimte om diverse onderzoeken te presenteren met behulp van posters. Ook het promotieonderzoek van Rianne Warsen naar het belang van een goed contract en een goede relatie voor het succes van publiek-private samenwerkingen is hier gepresenteerd. Benieuwd naar deze presentatie? Bekijk hier dan de poster.


On Thursday, the 23rd of February, on behalf of the Smart Governance project professor Joop Koppenjan and Rianne Warsen attended a meeting of the Joint Research Initiative on Project Management in Delft, the Netherlands. Besides sharing knowledge and experiences with project(management) research, several research projects were presented using posters. Rianne Warsen presented her PhD research on the importance of contractual and relational aspects in public-private partnership performance. Are you curious about this presentation or like to learn more about this study? Please check out the poster here.