High level dialogue between academics and practitioners on Innovations in PPPs

_B223260

*English version below*

Op 2 november 2016 vond een Antwerpen een high level dialogue plaats over de innovatie van PPP. Practitioners uit Nederland en België wisselende ervaringen en ideeën uit over innovatieve ontwikkelingen en smart governance parktijken waarmee op nieuwe uitdagingen rond publieke dienstverlening en infrastructuur in de praktijk wordt ingespeeld. Ook bogen zij zich over de kennisvragen die richting moeten geven aan toekomstgericht onderzoek. Onderzoekers van PPP-projecten vanuit verschillende delen van de wereld plaatsen deze ervaringen en ideeën in een internationaal perspectief. De dialoog was een initiatief van de partners van ons onderzoeksprogramma Gosmart3P, in samenwerking met het Vlaamse expertisecentrum voor PPP en de Universiteit van Antwerpen. Een verslag van de dialoog vind u hier.

hldpppconf2016-02


On Tuesday 22 November 2016 in Antwerp a high level dialogue on Innovations of Public Private Partnerships took place. Practitioners from the Netherlands and Flanders reflected on the challenges they experience in their PPP-practices in public infrastructure and on the innovative responses and smart governance practices that need to be prepared for the future. They also formulated directions for future research. Researchers of PPP practices from various countries were invited to put these reflections in international perspective. The dialogue was an initiative of the partners of our research programme in collaboration with the Flemish Expertise center on PPP and the University of Antwerp. A summary of the discussion (in Dutch) can be found here.

_B223268_B223293