International PPP Conference in Antwerp – November 2016

*English version below*

Van 20 tot 22 november 2016 vond in Antwerpen de internationale conferentie ‘Smart governance for innovation by/in PPPs’ plaats. Dit was de 5de conferentie van het International PPP Scholars Network (IP3SN), na eerdere bijeenkomsten in Kopenhagen, Vancouver, Melbourne en New York. Dit jaar werd onderzoek gepresenteerd rond de vraag welke condities van invloed zijn op het vermogen middels PPP innovaties in publieke infrastructuur en dienstverlening te realiseren. Deze conferentie werd georganiseerd door de Universiteit van Antwerpen en de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met ons onderzoeksprogramma Governace for smartening PPP. Onze onderzoekers presenteerden verscheidende papers op deze conferentie. Zo presenteerde prof. Koppenjan een review van Nederlandse en Vlaamse proefschriften over publiek-private samenwerking. Rianne Warsen presenteerde de aanzet van een systematisch literatuuronderzoek naar de samenwerkingscomponent in PPS-projecten. De waarde dilemma’s die overheidsorganisaties tegenkomen bij het faciliteren van private initiatieven stonden centraal tijdens de presentatie van Sanne Grotenbreg. Prof. Klijn, ten slotte, besprak de resultaten van een onderzoek naar het effect van management en vertrouwen op de prestaties van PPS-projecten. Deze papers zijn beschikbaar op aanvraag._B213247


On November 20/22, 2016 the international conference ‘Smart governance for innovation by/in PPPs’ was held in Antwerp. This was the fifth gathering of the International PPP Scholars Network (IP3SN), a group of academic studying PPPs worldwide, after conferences in Copenhagen, Vancouver, Melbourne and New York. The 2016 conference aimed to study whether, how and under which conditions PPPs can be used to bring about innovations in public infrastructure and service delivery and policies. It was co-organized by the research programme Governance for smartening Public Private Partnerships, together with the University of Antwerp and the Erasmus University Rotterdam. Several researchers of our programme presented papers on this conference. Prof. Koppenjan presented a review of Dutch and Flemish doctoral theses on Public-Private Partnerships. An introduction for a systematic literature review was presented by Rianne Warsen, while Sanne Grotenbreg discussed the value dilemmas water authorities’ encounter in facilitating non-governmental initiatives. Prof. Klijn showed the results of a survey research into the effect of trust and management on the performance of PPPs. These papers are available on request._B203238