Medewerkers

jfmkoppenjanJoop Koppenjan is als hoogleraar bestuurskunde verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar beleid, besluitvorming en sturing in beleidsnetwerken, privatisering en publiek-private samenwerking, project- en procesmanagement en innovatie-netwerken. Hij richt zich in het bijzonder op vergelijkend onderzoek naar de organisatie en het management van publieke dienstverlening in infrastructuur gebonden sectoren zoals transport, energie en water en niet-infrastructuur gebonden sectoren zoals zorg, onderwijs en veiligheid. Hij heeft onderzoek gedaan in opdracht van tal van (semi-) publieke en private opdrachtgevers. Hij is momenteel projectleider van door de NWO gefinancierde onderzoeken naar verstoringen van de dienstverlening op het spoor (in opdracht van ProRail, samen met de Vrije Universiteit Amsterdam) en naar Smart Governance praktijken bij publiek-private samenwerking. In 2016 publiceerde hij tezamen met Erik-Hans Klijn het boek Governance Networks in the Public Sector, Oxon/New York: Routledge.

klijn09564EKL007 kleur-2012

Erik Hans Klijn is hoogleraar bestuurskunde. Zijn onderzoek richt zich op complexe besluitvorming in netwerken, netwerk management, democratische legitimiteit en media invloed en publieke branding. Hij is naast zijn onderzoek tevens president van IRSPM (International Research Society for Public Management) een van de grootste internationale Publiek management associations.

 

FotoArwinWebsite

Arwin van Buuren is hoofddocent Bestuurskunde. Zijn onderzoek richt zich op nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein. Daarbij richt hij zich op de vraag hoe effectieve combinaties van publieke, private en maatschappelijke vormen van organiserend vermogen tot stand kunnen komen en wat dit voor eisen stelt aan processen en arrangementen voor samenwerking. Hij combineert voornamelijk kwalitatief onderzoek met een sterke ontwerp- en toepassingsgerichte focus. Naast zijn werk als wetenschapper is hij raadslid en schoolbestuurder in het primair onderwijs.

 

José NederhandJosé Nederhand, MSc (1990) werkt als promovendus Bestuurskunde op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek, dat deel uitmaakt van het NWO Smart Governance project, richt zich op nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein. Daarbij richt ze zich op de vraag hoe smart governance innovaties invloed hebben op de samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke partijen. Naast dat José werkt aan haar PhD onderzoek op de Erasmus Universiteit, is ze ook als onderzoekster aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) verbonden.

 

rianne warsenRianne Warsen MSc (1991) is sinds oktober 2015 verbonden als promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel is ze betrokken bij het NWO Smart Governance project, waarbij ze zich vooral richt op de vraag hoe smart governance innovaties van invloed kunnen zijn op de samenwerkingsrelatie tussen publieke en private partijen. Daarbij focust ze zich op de vraag hoe het contract enerzijds en de kwaliteit van de relatie en de rolverwachtingen tussen actoren anderzijds van invloed zijn op de prestaties van klassieke DBFM(O)-projecten.

 

1003558_Grotenbreg_SanneSanne Grotenbreg is promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het departement Bestuurskunde en Sociologie. Ze studeerde cum laude af in sociologie en politieke wetenschappen. Haar huidige onderzoek richt zich op ‘de faciliterende overheid’en publiek private samenwerking in de water sector. In het Smart Governance- project werkt Sanne samen met Deltares, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek in Delft. Ze werkt momenteel aan diverse case studies, waaronder de Markerwadden en de getijdencentrale Brouwersdam. Hiervoor werkte Sanne als onderzoeken in het Europese FP7 project ‘Learning from Innovation in Public Sector Environments’ (LIPSE) en het EU EFRO project ‘Energising Deltas’.

 

Geert DewulfGeert Dewulf is decaan van de faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW) en professor Planning en ontwikkeling aan de Universiteit van Twente. In 2012-2013 was hij de UPS Foundation Visiting Professor aan de Stanford Universiteit. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht en was in 1990-1991 visiting fellow aan de Harvard Universiteit. In zijn onderzoek focust Geert Dewulf zich op publiek-private governance issues en strategische planning. Daarbij heeft hij veel gepubliceerd over publiek-private samenwerkingen. Naast zijn onderzoekswerk was hij president van het BSIK programma PSIBouw en tot 2012 was hij wetenschappelijk directeur van het 3TU expertise centrum op het gebied van Built Environment’.

 

Andreas HartmannAndreas Hartmann is universitair docuent bij het department constructie management en bouwkunde aan de Universiteit Twente. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de organisationele-, contractuele- en omgevingsaspecten in het managen van infrastructurele projecten. Zijn meest recente onderzoek gaat over de relatie tussen de aanbesteding van wegonderhoud en de capaciteiten van de betrokken organisaties en de interactieprocessen tussen publieke en private partijen bij het spoorprojecten.

 

Camilo Benitez Camilo Benitez-Avilais PhD kandidaat bij het departement constructie management en bouwkunde aan de Universiteit Twente. Hij heeft een bachelor in politicologie en masters in systeemdynamiek en bedrijfskunde. Hij is geïnteresseerd in het ontwikkelen van theoretische inzichten in de manier waarop project partners omgaan met de spanning tussen stabiliteit in het project en de noodzaak om het project aan te passen aan onverwachte situaties. In zijn onderzoek ligt een sterke focus op innovatieve methoden om de complexiteit van deze projecten in kaart te brengen, zoals Structural Equation Modelling en System Dynamic Modelling. Naast zijn promotieonderzoek ondersteunt Camilo de adviespraktijken van Reset Management en Twynstra Gudde.