Naar betere samenwerking in PPS projecten – onze brochure is uit!

Eind 2016 organiseerden wij vanuit het onderzoeksprogramma ‘Smart Governance in Public Private Partnerships’ in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen (professoren Koen Verhoest en Steven van Garsse) een dialoog tussen Vlaamse en Nederlandse professionals op gebied van PPS.

Er vond een levendig debat plaats over de waarde van contracten, het belang van vertrouwen tussen partijen en de gewenste veranderingen in de bestaande PPS praktijk. Interessant was dat veel bijdragen, zowel van de inleiders als in de latere groepsdiscussies tafels gingen over de beperkingen van het huidige, sterk contractuele, systeem. Vrijwel alle deelnemers wijzen erop dat het contractuele systeem zorgt voor botsingen tussen culturen en dat er ook te weinig vertrouwen in de samenwerking ingebouwd wordt. Deze observatie past goed in het recente pleidooi voor meer samenwerking, zoals publieke en private partijen in Nederland dit hebben uitgesproken in de recentelijk opgestelde Marktvisie.

Naast cultuurveranderingen (meer aandacht voor samenwerking) werden verschillende aanpassingen in het huidige systeem voorgesteld zoals het tenderen op kwaliteit i.p.v. op prijs (bijvoorbeeld door eerst referentie ontwerp vast te stellen en daarna het tender proces op kwaliteit te organiseren), het uitgebreider managen van betrokken stakeholders en het veranderen van incentives in de samenwerking.

Lees de brochure hier!