New research out!

*English version below*

Twee collega’s betrokken bij dit onderzoeksproject hebben een nieuw artikel gepubliceerd over de faciliterende overhead. Sanne Grotenbreg en Arwin van Buren presenteren in hun artikel een onderzoek naar de ‘framing’ door de overheid van zogenaamde energiedijken. Energiedijken zijn een bijzondere vorm van publiek-private samenwerking: Private ondernemers realiseren en exploiteren duurzame energieopwekking op publieke waterwerken die beheerd worden door de overheid. Het initiatief ligt idealiter bij de markt gefaciliteerd door de overheid. In dit artikel wordt de overheidscommunicatie rond twee cases geanalyseerd: De overheidscommunicatie rond twee cases wordt geanalyseerd: Getijdencentrale Brouwersdam en De Nieuwe Afsluitdijk. Hoe activeert de overheid private partijen om initiatief te nemen en hoe legitimeert ze de voorgestelde rolverdeling? Resultaat van het onderzoek zijn tien zogenaamde frame-elementen die de overheid in afwisselende constellaties inzet om haar doelen te bereiken. Het hele artikel lezen? Dat is mogelijk via onze pagina ‘publicaties’.


Two of our colleagues involved in this research project have published a new article. Sanne Grotenbreg and Arwin van Buren present in their article a study into the ‘framing’ by the government of so-called integrated energy & waterworks. Energy & water works are public waterworks, such as dams and sluices, that besides proving water safety, generate renewable energy. The projects presuppose a special form of public-private collaboration: Private actors realise and exploit their activities on publically owned and managed infrastructure. In this article the government’s communication in two cases is analysed: Tidal Power Plant Brouwersdam and The New Afsluitdijk. How does the government entices private actors to take initiative and how does it legitimates the preferred role distribution? Result of the research are ten so-called frame elements that the government uses in different constellations to reach its goals. Like to read the whole article? You can find it on the page ‘publications’.