Partners

NSOB_logo_Engelstalig

NSOB

http://www.nsob.nl

De NSOB onderzoekt actuele kwesties en uitdagingen rondom de creatie van publieke waarde door overheden, (sociale) ondernemers en burgers. Hierbij wordt steeds gereflecteerd op de – veranderende – rol van overheidsorganisaties. De NSOB verricht het onderzoek dan ook onder andere voor opdrachtgevers als ministeries, provincies en gemeenten. Verder verzorgt de NSOB diverse opleidingen en in-company trajecten omtrent de veranderende rol van de overheid in het publieke domein en de rol die partnerschappen hierin spelen.

ContactpersonenMartijn

Prof. Dr. Martijn van der Steen is sinds 2002 in verschillende functies werkzaam bij de NSOB. Hij is co-decaan en adjunct-directeur van de NSOB en directeur van de Denktank. Naast zijn functie bij de NSOB is Martijn van der Steen bijzonder hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van der Steens onderzoeksinteresse gaat uit naar overheidssturing in netwerken, het inbedden van toekomstgerichte noties in actuele beleidsontwikkeling, de vernieuwing van het overheidsbestuur en de manier waarop media en beeldvorming van invloed zijn op processen in het openbaar bestuur. http://www.nsob.nl/medewerkers/dr-m-a-martijn-van-der-steen/mark

Prof. Dr. Mark van Twist is decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij is daarnaast hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in het bijzonder bestuurs- en beleidsadvisering in publiek-private context. Van Twists onderzoeksinteresse gaat uit naar de vernieuwing van het overheidsbestuur en strategische vraagstukken binnen het openbaar bestuur. http://www.nsob.nl/medewerker/prof-dr-m-j-w-mark-van-twist/

rebel-logo-mail

Rebel

http://www.rebelgroup.com/

Rebel helpt publieke en private actoren om het gat te overbruggen tussen investeringsbehoeften, de uitvoeringscapaciteit en financiële middelen. Rebel helpt haar klanten bij de ontwikkeling van publiek-private samenwerkingen (PPS) en innovatieve financieringsarrangementen en aanbestedingsprojecten. Daarnaast biedt Rebel een scala aan diensten op het gebied van strategische dienstverlening, institutionele ontwikkeling, capaciteitsopbouw en project- en beleidsevaluaties.  en financieel-economische en strategische dienstverlening. Rebel was één van de pioneers op het gebied van PPS in Europa. Vandaag de dag werken ze in een variëteit aan regio’s en sectoren. Rebel wil meerwaarde creëren door middle van slimme en op maat gemaakte oplossingen. Dat ze daarbij soms tegen de stroom in moeten zwemmen, wordt gereflecteerd in hun bedrijfsmotto: ‘No change without a Rebel’.

Contactpersonen

Mimichiel-kortchiel Kort is senior adviseur bij Rebel. In zijn loopbaan staan vragen als ‘Hoe organiseer je samenwerking?’ En ‘Hoe ga je om met uiteenlopende belangen in een politiek-bestuurlijk gevoelige context?’ als rode draad centraal. Na technische bestuurskunde in Delft, werkte Michiel bij Berenschot als procesmanager aan publiek-private besluitvorming. Hij promoveerde aan de EUR op het thema organisatie en management van wijkontwikkelingsmaatschappijen en werkt nog steeds met hen samen. Bij Rebel zet Michiel zich in om Rebels positie op de gebieden duurzame energie, gebiedsontwikkeling, mobiliteit en infrastructuur en water te versterken.

Sisigrid-schenkgrid Schenk is financieel econoom en heeft veel ervaring in het waarderen van beleidseffecten, bijvoorbeeld met business cases of MKBA’s. Daarbinnen heeft ze zich gespecialiseerd in risicoanalyse, reële opties en flexibiliteit. Ook is ze actief in projecten rondom de structurering van PPS-projecten, zoals de Zuidas en Windenergie in Flevoland. Sigrid geeft daarnaast regelmatig trainingen over business cases en risicoanalyses. Dit maakt dat ze goed in staat is om naast het opstellen van een business case deze ook begrijpelijk te maken voor bestuurders en het projectteam.

 

Reset managementResetManagement Logo

http://www.resetmanagement.com/reset/

ResetManagement richt zich op het oplossen van complexe gedragsvraagstukken die beoogde resultaten -binnen- en tussen organisaties-  de weg staan. In het sociale domein, de bouw- en infrasector, maar ook op het gebied van energie en mobiliteiten vinden grote ontwikkelingen plaats die ervoor zorgen dat organisaties vraagstukken, maar ook kansen, niet meer alleen kunnen oppakken. Goed samenwerken is daarbij belangrijk en is meer dan een individuele competentie of vaardigheid. Het is van groot belang dat organisaties hun bedrijfsvoering afstemmen op het samenwerken met andere organisaties, zodat zij een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn en gezamenlijke opgaves weten te realiseren.

ContactpersoonAndre Salomonson

André Salomonson, partner Samenwerken bij ResetManagement, is oprichter en programmamanager van ‘Professionals in PPS’ Dit is een leerplatform voor samenwerken tussen publieke en private organisaties in de bouw- en infrastructuursector. In zijn advieswerk ontwikkelt André samenwerkingsmethodes. Verder ondersteunt hij organisaties in het publieke en private domein bij het inrichten en managen van hun samenwerkingsverbanden.

Logo Deltares

 

Deltares

www.deltares.nl

Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werkt Deltares aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. De organisatie richt zich voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werkt Deltares nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Deltares’ motto is ‘Enabling Delta Life’.

ContactpersoonFoto Monica Altamirano

Monica Altamirano is beleidsanalist en systems engineer met een sterke economische achtergrond. In 2004 behalade ze haar master in ‘Systems Engineering en Policy Analysis’ aan de TU Delft en in 2010 verdedigde ze haar proefschrift over innovatieve contractpraktijken in de wegensector (‘Innovative contracting practices in the road sector: Cross-national lessons in dealing with opportunistic behaviour’). Vanaf 2010 werkt ze bij Deltares, waar ze in diverse studies de ervaringen met PPPs in de wegensector vertaald heeft naar onder meer de water management sector. In recent werk richt ze zich onder meer op het beschermen van infrastructuur tegen overstromingen en de ontwikkeling van besluitvormingstool die helpt bij het maken van keuzes voor het financieringsmechanisme van afvalwater projecten.

 

Twynstra Guddelogo-twynstra-gudde

http://www.twynstragudde.nl/

Twynstra Gudde is een onafhankelijk en toonaangevend organisatieadviesbureau. De adviseurs en managers buigen zich dagelijks over uitdagende, vaak complexe vraagstukken in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector. Twynstra Gudde helpt haar opdrachtgevers door vraagstukken tot hun essentie terug te brengen, de juiste expertise in te brengen en verbindingen te leggen tussen belangen, vakgebieden, stakeholders en harde en zachte waarden. Twynstra Gudde, dé specialist in vernieuwend kijken naar complexe vraagstukken en het doorgronden van waar het in unieke opgaven om gaat.

Contactpersoon

ellen-ok-fotoEllen Lastdrager heeft na afronding van haar juridisch opleiding in Leiden, langjarige (15 jaar) ervaring opgedaan in de internationale Offshore Industrie. Gestart als contractmanager  is zij door gegroeid naar Directeur Strategie van een grote maritieme dienstverlener en actief geweest als Algemeen Directeur van de Nederlandse branchevereniging voor de toeleveranciers in de Offshore Industrie. De laatste 15 jaar heeft zij  zich toegelegd op het organiseren van samenwerkingen tussen publieke en private partijen (in de OV- en Infrastructuur sector), gericht op private investeringen in publieke opgaven. Succesvolle voorbeelden daarvan zijn de uitrol in Nederland van de OV chipkaart, en de start van de implementatie van Zero Emissie Busvervoer.

Rijkswaterstaatlogo-rws

http://www.rijkswaterstaat.nl

Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze beheren en ontwikkelen de Rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. samen met anderen werken ze aan een land dat beschermd is tegen overstromingen, waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. Een land waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat besteedt jaarlijks projecten en diensten aan met een totale waarde van meer dan 3 miljard euro. Sinds 2010 kopen ze volledig duurzam in. Daarnaast zoekt Rijkswaterstaat naar vernieuwende oplossingen voor de intensief gebruikte netwerken (wegen, vaarwegen en kunstwerken). Daar willen we op een innovatieve manier mee omgaan: duurzamer, veiliger, goedkoper en met een grotere functionaliteit van de bestaande infrastructuur.

Contactpersoon

Annuska Bloemert foto-annuska-bloemertis hoofd van het Inkoopcentrum GWW (grond-, weg- en waterbouw) van Rijkswaterstaat. Dit is het expertise centrum voor inkoop en contractmanagement van alle aanleg- en onderhoudsprojecten van RWS. Hier wordt beleid gemaakt voor de aanbesteding en uitvoering van projecten en wordt geadviseerd bij complexe problemen. Annuska heeft een achtergrond als bedrijfskundige (RUG) en organisatie-adviseur. Voordat zij in dienst trad bij RWS heeft Annuska onder meer bij PWC en IBM op diverse projecten in binnen- en buitenland geadviseerd. Daarbij lag de focus onder andere op de invulling van de rolverdeling tussen overheid en marktpartijen, publiek-private samenwerking en het effectiever en efficiënter laten werken van overheidsorganisaties.