Projecten

1. Innovatieve Partnerschappen (bijvoorbeeld: energiedijken, Markerwadden); dit deel van het onderzoek richt zich op wat lossere, netwerkachtige samenwerkingsconstructies tussen publieke en private partijen waarin innovatieve technologieën en wijzen van werken ontwikkeld worden.

2. De implementatie van DBFMO projecten; dit deel van het onderzoek richt zich op de implementatie van DBMFO projecten. Centraal staat de manier waarop enerzijds de contractuele (financiële) aspecten uitwerken in de implementatiefase en anderzijds hoe partijen de samenwerking en de relatie vormgeven. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de manier waarop het project omgaat met veranderingen in de implementatiefase.

3. Maatschappelijk zelforganisatie en partnerschappen; dit deel van het onderzoek richt zich op nieuwe zelforganisatie initiatieven (vooral zorgcoöperaties) en de manier waarop zij de samenwerking met publieke en private partijen (bijvoorbeeld verzekeraars) vorm geven. De focus ligt hierbij op de vraag welke slimme governance strategieën ontwikkeld worden om de institutionele en procesmatige knelpunten, die zich in deze nieuwe partnerschappen voordoen, op te lossen.