Publicaties

Publicaties binnen dit onderzoeksprogramma

2019

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). (2019). Nieuwe slimme vormen van bestuur: Resultaten van het NWO-programma Smart Governance (2014-2019). Vrijdag 4 oktober 2019 kwamen de vijf onderzoeksprojecten, die van het NWO Smart Governance onderzoeksprogramma deel uit maken, bijeen. Onderzoekers en betrokken practitioners van de verschillende projecten wisselden resultaten, ervaringen en ideeën uit.  Dit boekje geeft een overzicht van de stand van zaken en resultaten van elk van de  projecten, inclusief ons project ‘Governance for Smartening Public-Private Partnerships’. PDF versie: Nieuwe slimme vormen van bestuur

Koppenjan, J.F.M., Karré, P.M. & Termeer, C.J.A.M. (2019). Smart Hybridity: Potentials and Challanges of New Governance Arrangements. Eleven International Publishing: Den Haag. In our current society, governments face complex societal issues that cannot be tackled through traditional governance arrangements. Therefore, governments increasingly come up with smart hybrid arrangements that transcend the boundaries of policy domains and jurisdictions, combine governance mechanisms (state, market, networks and self-governance), and foster new forms of collaboration. This book provides an overview of what smart hybridity entails and of its potentials and challenges. Link: Smart Hybridity

Warsen, R., Greve, C., Klijn, E.H., Koppenjan, J.F.M. (2019). How do professionals perceive the governance of public-private partnerships? Evidence from Canada, the Netherlands and Denmark. Public Administration (online first). Het sturen van publiek-private samenwerkingsprojecten kan op verschillende manieren, maar hoe denken professionals werkzaam in zulke projecten zelf over de sturing van PPS-projecten? Dit onderzoek toont hun uiteenlopende perspectieven. Het is van belang om vroegtijdig over deze perspectieven te praten, om wrijving en conflict in het project te voorkomen. Link: Governance perspectives in PPP-projects.

Van Buuren, M.W., Grotenbreg, S., Duijn, M & Roovers, G. (2019). Towards integrated water and energy works in the Netherlands: Four asset management strategies for public value creation with public water works. International Journal of Water Governance, 7, 1-20. Publieke waterwerken worden door overheden steeds vaker opengesteld voor private initiatieven , bijvoorbeeld om duurzame energie op te wekken. Overheden kunnen hier op verschillende manieren mee omgaan, in dit artikel onderscheiden we vier stijlen van dit zogenaamde assetmanagement. Een van de bevindingen is dat een open en exploratieve stijl tot meer publieke waarde leidt maar dat het nog lastig is voor overheden om zo’n stijl te hanteren. Link: Van Buuren et al. (2019). Towards integrated water and energy works in the Netherlands.

Warsen, R., Klijn, E.H. & Koppenjan, J. (2019). Mix and Match: How contractual and relational conditions are combined in successful Public-Private Partnerships. Journal of Public Administration Research and Theory (online first). Link: Warsen et al., (2019). Mix and match: how contractual and relational conditions are combined in successful public-private partnerships.

2018

Nederhand, J., Van der Steen., M. & Van Twist, M. (2018). Boundary-spanning strategies for aligning institutional logics: a typology. Local Government studies (online first). Link: Nederhand et al. (2018). Boundary-spanning Strategies for aligning institutional logics.

Koppenjan, J., Klijn, E.H., Warsen, R. & Nederhand, J. (2018). Slimme sturing van publiek-private samenwerking bij publieke infrastructuur. Bestuurskunde. Slimme sturing van publiek-private samenwerkingen vraagt om meer dan een goed contract, of een strikt contractmanagement. Er is een verschuiving nodig van een financieel-economisch georiënteerde benadering naar een meer sociologisch geïnspireerde relationele manier van sturen. 

Warsen, R., Nederhand, J., Klijn, E.H., Grotenbreg, S. & Koppenjan, J. (2018). What makes public-private partnerships work? Survey research into the outcomes and the quality of cooperation in PPPs. Public Management Review (online first). Publiek-private samenwerking wordt vaak gezien als de oplossing voor tijds- en budgetoverschrijdingen bij grote infrastructurele projecten, maar niet alle PPS projecten zijn succesvol. Op zoek naar een antwoord op de vraag wat PPS nu echt succesvol maakt, richt dit artikel zich op de relationele aspecten in PPS, en onderzoekt het of en in welke mate vertrouwen en management in relatie staan tot de performance en de samenwerking in PPS projecten. Link: Warsen et al. (2018). What makes PPPs work?

Klijn, E.H. & Koppenjan, J. (2018).  De invloed van het contract op de prestaties van publiek-private samenwerkingsprojecten. Gepubliceerd in: Maurits Sanders (red.) (2018). Publiek-private samenwerking. Kunst van het evenwicht. Den Haag: Boombestuurskunde, blz. 75-90. PDF version (only in Dutch):  De invloed van het contract op de prestaties van PPS-projecten

Benítez-Ávila, C., Hartmann, A., Dewulf, G., & Henseler, J. (2018). Interplay of relational and contractual governance in public-private partnerships: The mediating role of relational norms, trust and partners’ contribution. International journal of project management, 36(3), 429-443. Link: Interplay of relational and contractual governance in PPPs

2017

Warsen, R., Nederhand, J., Klijn, E.H., Grotenbreg, S. & Koppenjan, J.F.M. (2017). Synergie creëren in ruimtelijke PPS-projecten. Rooilijn, 50 (2), 102-109. Publiek-private samenwerkingen (PPS) kunnen synergie opleveren ten opzichte van traditionele samenwerkingen. Ze bieden bijvoorbeeld ruimte voor het creëren van efficiëntere oplossingen en een integrale aanpak van verschillende ruimtelijke functies. Het lukt echter niet in elk PPS-project om synergie te bewerkstelligen. Dit artikel analyseert, op basis van een survey onder 144 respondenten die betrokken zijn bij Nederlandse PPS-projecten, in hoeverre kenmerken van het contract, vertrouwen en management het bereiken van synergie bevorderen. Link: Synergie creëren in ruimtelijke PPS-projecten.

Klijn, E.H., Koppenjan, J.F.M., Warsen, R., Verhoest, K., Hueskes, M. & Van Garsse, S. (eds.) (2017). DBFM(O)-contracten in de publieke infrastructuur in Nederland en België: Dialoog tussen Vlaamse en Nederlandse PPS-beoefenaars en academici. Vlaams Kenniscentrum PPS: Brussel. PDF versie: Brochure: DBFM(O)-contracten in de publieke infrastructuur. Nederlandse en Vlaamse practitioners op het gebied van publiek-private samenwerking en internationale wetenschappers met PPS als expertise discussiëren samen over de staat van PPS, en haar toekomst: zowel in de praktijk, als in het onderzoek.  

Grotenbreg, S. & Altamirano, M. (2017). Government facilitation of external initiatives: how Dutch water authorities cope with value dilemmas. International Journal of Water Resources Development (online first). In dit artikel staan private initiatieven in de water sector centraal. De focus ligt hierbij op de dilemma’s van overheden wanneer ze de initiatieven proberen te faciliteren, maar tegelijkertijd bureaucratische waarden proberen hoog te houden. Online versie: Government facilitation of external initiatives. PDF versie: Grotenbreg & Altamirano (2017) Government facilitation of external initiatives.

Koppenjan, J.F.M. & De Jong, M. (2017). The introduction of public-private partnerships in the Netherlands as a case of institutional bricolage: The evolution of an Anglo-Saxon transplant in a Rhineland context. Public Administration (online first). Dit artikel reconstrueert hoe het van oorsprong Anglo-Saksische PPP model is opgenomen in de Nederlandse infrastructuursector, die traditioneel gebaseerd is op Rijnlandse principes. Early view link: PPP in the Netherlands as a case of institutional bricolage.

Nederhand, J. & Van Meerkerk, I. (2017). Activating citizens in Dutch care reforms: framing new co-production roles and competences for citizens and professionals. Policy and Politics (online first). Om de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden moet de samenleving een actievere rol gaan spelen. De activering van burgers heeft grote gevolgen voor de rollen, competenties en verantwoordelijkheden van professionals in de zorg. Dit vraagt om een nieuw manier van werken in de publieke dienstverlening, waarbij het activeren en steunen van burgers centraal staat. Online versie: Activating citizens in Dutch care reforms. PDF versie: Nederhand & van Meerkerk (2017). Activating citizens in Dutch care reforms.

Nederhand, J. & Klijn, E.H. (2017). Stakeholder involvement in public-private partnerships: its influence on the innovative character of projects and on project performance. Administration & Society (Online first). In dit onderzoek staat centraal in hoeverre stakeholders, zoals burger en maatschappelijke groepen, worden betrokken bij PPS projecten en wat het effect van hun betrokkenheid is op de performance en de innovatie in dergelijke projecten. Online versie: http://dx.doi.org/10.1177/0095399716684887

Grotenbreg, S. & Buuren, van, A. (2017). Facilitation as a Governance Strategy: Unravelling Governments’ Facilitation Frames. Sustainability, vol. 9 (160). Dit artikel presenteert een onderzoek naar de ‘framing’ door de overheid van zogenaamde energiedijken. Twee casus, de getijdencentrale Brouwersdam en de Nieuwe Afsluitdijk, worden bestudeerd. Het onderzoek richt zich vooral op de vraag hoe de overheid frames gebruikt om de door haar voorgestelde rolverdeling te legitimeren. PDF versie: Grotenbreg & Van Buuren (2017). Facilitation as a Governance Strategy

2016

Klijn, E.H. & Koppenjan, J.F.M. (2016). The impact of contract characteristics on the performance of public-private partnerships (PPPs). Public Money and Management, 36 (6). http://dx.doi.org/10.1080/09540962.2016.1206756

Grotenbreg, S. & Buuren, van, A. (2016). Realizing innovative public waterworks: Aligning administrative capacities in collaborative innovation processes. Journal of Cleaner Production (online first) http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.128. Dit artikel analyseert hoe overheid en markt samenwerken om zogenaamde energiedijken te realiseren. Er worden vier cases behandeld: De Nieuwe Afsluitdijk, Getijdencentrale Brouwersdam, turbines in de Oosterscheldekering en Tidal Testcentrum Grevelingendam. Binnen de cases wordt op een bijzondere manier samengewerkt tussen publieke en private partijen. De vier projecten zijn veelal privaat initiatief dat op verschillende manieren wordt gefaciliteerd door de overheid. PDF versie: Grotenbreg & van Buuren, 2016. Realising innovative public waterworks.

Kort, M., Verweij, S. & Klijn, E.H. (2016). In Search for Effective Public-Private Partnerships: An assessment of the impact of organizational form and managerial strategies in urban regeneration partnerships using FsQCA. Environment and Planning C: Government and Policy. Doi: 10.1177/0263774X15614674. Wat zorgt er voor dat in publiek-private samenwerking goede uitkomsten worden bereikt? De discussie daarover is nog volop gaande. Via een QCA-analyse van gegevens over wijkontwikkelingsmaatschappijen (WOM) hebben de auteurs gekeken welke condities nu bijdragen aan een goede performance. Het onderzoek toont aan dat organisatorische condities alleen niet genoeg zijn om goede uitkomsten te bereiken, maar dat de combinatie van management en organisatorische condities van belang is voor goede uitkomsten in deze projecten. PDF versie: Kort, Verweij & Klijn (2016). In search for effective Public-Private Partnerships.

Hueskes, M., Koppenjan, J.F.M & Verweij, S. (2016). Publiek-Private Samenwerking in Nederland en Vlaanderen: Een Review van Veertien Proefschriften. Bestuurskunde, 25 (2), 90-104. In het zomernummer 2016 van het blad Bestuurskunde is een review gepubliceerd van de wetenschappelijke proefschriften over PPS in Nederland en Vlaanderen die vanaf 2012 het licht hebben gezien. Deze golf van PPS-studies geeft een overzicht van zowel de praktijk van PPS als van het onderzoek ernaar. Zij hebben veelal een bestuurkundige en soms economische invalshoek en richten zich op vraagstukken rond effectiviteit, transactiekosten en legitimiteit.  Een terugkerende observatie van de auteurs is dat ‘hoe en of PPS werkt’ sterk afhangt van de context en met name inzet van betrokkenen. De aanbevelingen benadrukken veelal het belang van de ‘zachte’ aspecten van de samenwerking en de ‘governance’ van publiek-private partnerships. PDF versie: Hueskes, Koppenjan & Verweij, 2016. Publiek-Private Samenwerking in Nederland en Vlaanderen.

Eerdere publicaties

2015

Bovaird, T. & Klijn, E.H. (2015). Partnership working in the public domain. In: T. Bovaird and E. Loeffler (eds.) Public management and governance. London: Routledge

Buiten, van, M. & Hartmann, A. (2015). Asset Management Perspective on the Duration of Public-Private Partnership Contracts: Cost-Control Trade-off? Journal of Construction Engineering and Management, 141(3).

2014

Matos Castano, J., Dewulf, G.P.M.R. & Mahalingam, A. (2014). Unpacking the path-dependent process of institutional change for PPPs. Australian journal of public administration, 73(1), 47-66.

2013

Dewulf, G., Blanken, A. & Bult-Spiering, W.D. (2012). Strategic Issues in Public-Private Partnerships. Second Edition. Oxford: Wiley.

Kort, M. & Klijn, E.H. (2013). Public Private partnerships in Urban Regeneration: democratic legitimacy and its relation with trust and outcomes. Local Government Studies, 39(1), 89-106.

2012

Klijn, E.H. Kort, M. & Twist, van, M.J.W. (2012). Effective public–private partnerships: managerial flow or organizational form? Singapore Management review, 34(2S), 23-29.

2011

Kort, M. & Klijn, E.H. (2011). Public Private partnerships in Urban renewal: organizational form or managerial capacity? Public Administration Review, 71(4), 618-626.

Steijn, B., Klijn, E.H. & Edelenbos, J. (2011). Public Private Partnerships: added value by organisational form or management? Public Administration, 89(4), 1235-1252.

2010

Blanken, A. & Dewulf, G.P.M.R. (2010). PPPs in health: static of dynamic? Australian Journal of Public Administration, 69(S1), S35-47.

Klijn, E.H. (2010). Public Private Partnerships: deciphering meaning, message and phenomenon. In: G. Hodge, C. Greve and A. Boardman (eds). International Handbook of PPP (pp. 68-80). Cheltenham: Edward Elgar.

2009

Edelenbos, J. & Klijn, E.H. (2009). Project versus process management in public private partnerships: relation between management style and outcomes. International Journal of Public Management, 12 (3), 310-331.

Klijn, E.H. (2009). Public Private Partnerships in The Netherlands: policy, projects and lessons. Economic Affairs, 29(1), 26-32.

2008

Klijn, E.H., Edelenbos, J., Kort, M. & Twist, van, M.J.W. (2008). Facing Management Dilemmas; an Analysis of managerial choices in 18 complex environmental Public Private Partnership projects. International review of  Administrative science, 74(2), 251-278.

Koppenjan, J.F.M. (2008). Public-Private Partnership and Mega-Projects. In: B. Flyvbjerg, H. Priemus, B.van Wee (eds). Development and Management of Large Infrastructure projects (pp. 189-212). Cheltenham (UK), Northampton (Mass.USA): Edward Elgar. PDF versie: Koppenjan (2008) Public-Private Partnership and Mega-Projects (in Flyvbjerg, Priemus & van Wee).

2007

Edelenbos, J., Klijn, E.H., Kort, M. & Twist, M.J.W. (2007). Project- versus procesmanagement in publiek-private samenwerkingsprojecten: welke stijl levert het meest op? Bestuurskunde, 16(1), 66-79.

Klijn, E.H., Edelenbos, J. & Hughes, M. (2007). Public Private Partnerships: a two headed reform; a comparison of PPP in England and The Netherlands. In: C. Pollitt, S. van Thiel & V. Homburg (eds.). New Public Management In Europe: Adaptation And Alternatives (71-89). Basingstoke: Palgrave MacMillan. (Isbn: 0-230-00693-0).

Klijn, E.H. & Twist, van, M.J.W. (2007). Publiek-Private Samenwerking in Nederland; overzicht van theorie en praktijk. M&O (Themanummer ondernemen in allianties en netwerken) 61(3/4), 156-170.

Twist, van, M.J.W. & Klijn, E.H. (2007). Alliantievorming en management van verwachtingen; samenwerken als kwestie van dubbeldenken en dubbeldoen. M&O, 61(5), 34-48.

2003

Ham, van, J.C. & Koppenjan, J.F.M. (2003). Partnerships Passing in the night? PPS, 3(2), 6-11. (ISSN 1568-2781). PDF versie: Ham & Koppenjan (2003) Partnerships passing in the night?

2002

Ham, van, J.C. & Koppenjan, J.F.M. (2002). Publiek-private Samenwerking bij Transportinfrastructuur. Wenkend of wijkend perspectief? Utrecht: Lemma.