Seminar on PPP in Copenhagen!

*English version below*

Sinds 1 mei jl. is Rianne Warsen als gastonderzoeker werkzaam op het departement van Organisatie bij de Copenhagen Business School (CBS). Ze werkt hier samen met professor Carsten Greve aan een internationaal vergelijkend onderzoek naar het managen van publiek-private samenwerkingen. Als onderdeel van haar bezoek gaf ze op maandag 29 mei een seminar getiteld ‘Public-Private Partnerships in the Netherlands: relational aspects and recent experiences’. Tijdens deze seminar ging ze in op de ontwikkeling van publiek-private samenwerkingsprojecten in Nederland. Daarnaast schetst ze een beeld van de toegenomen aandacht voor relationele aspecten binnen deze projecten. Onderzoek van diverse onderzoekers in het ‘governance for smartening public-private partnerships’ project onderstrepen het belang van deze relationele aspecten – waaronder vertrouwen – voor het presteren van PPS-projecten. Ten slotte werpt Rianne in haar presentatie de vraag op: ‘Wat we precies verstaan onder goede samenwerkingsprojecten en hoe we deze kunnen realiseren?’ Na afloop van de seminar werd door de deelnemers ingegaan op de het belang van deze thema’s in Deense PPS-projecten en de lessen die er getrokken kunnen worden uit het onderzoek. Het was een unieke gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en te leren van de ontwikkelingen op het gebied van publiek-private samenwerking in andere landen. De seminar werd georganiseerd door het ‘CBS Public-Private’ platform, en gemodereerd door prof. Carsten Greve en prof. Christina D. Tvarnø. Zij zijn beiden onderdeel van dit platform en doen veelvuldig onderzoek naar publiek-private samenwerking.


As of May 1st, Rianne Warsen is visiting the department of Organisation of the Copenhagen Business School as a guest researcher. During her visit she collaborates with professor Carsten Greve in an international comparative research project on governing public-private partnerships. As part of her visit Rianne held a seminar presentation on May 29th titled: ‘Public-Private Partnerships in the Netherlands: relational aspects and recent experiences.’ During this presentation the development of public-private partnerships in the Netherlands was discussed. Furthermore, Rianne elaborated on the increased attention of both public and private partners in Dutch PPP projects for collaborative relationships that go beyond the contract. Their intention to establish trust relationships is in line with some of our recent research, which indicates that trust and management are pivotal in PPP performance. This led to questions such as: ‘What do we mean by good relationships? And what do we need to achieve good relationships?’ These questions were discussed using the first results of a literature review into relational quality in public-private partnerships. After the presentation the participants discussed the lessons learned for PPP and infrastructure governance in the Danish context. The seminar provided an unique opportunity to share experiences and learn from the experiences with PPP in other countries. The seminar was organized by the ‘CBS public-private’ initiative. The session was moderated by prof. Carsten Greve and prof. Christina D. Tvarnø, who are both part of the academic director board of ‘CBS public-private’ and have written extensively on public-private partnerships.