Smart Governance for Public-Private Partnerships at the IRSPM Conference 2017!

*See English below*

Eind april vond de jaarlijkse conferentie plaats van de International Research Society for Public Management (IRSPM) in Budapest, Hungary. Diverse onderzoekers van het ‘Governance for smartening Public-Private Partnerships’ – programma waren bij deze conferentie aanwezig. In diverse panels hebben zij hun onderzoek gepresenteerd. Zo presenteerde Sanne Grotenbreg een paper over strategieverandering van de overheid in samenwerkingsprojecten rondom de Nieuwe Afsluitdijk en de Markerwadden. Met dank aan de panelleden heeft ze meer inzicht gekregen in hoe deze strategieveranderingen geanalyseerd kunnen worden. José Nederhand presenteerde een paper dat ze samen met prof. Erik-Hans Klijn schreef. In dit paper staan diverse governance strategieën voor zelforganiserende burgercollectieven centraal. De analyse toont de verschillen in de percepties van burgers en ambtenaren over de manier waarop deze collectieven gemanaged moeten worden. Ten slotte presenteerde Rianne Warsen de eerste resultaten van een literatuurstudie naar relationele aspecten in publiek-private partnerschappen. Het paper poogt een antwoord te geven op de vraag wat goede relaties in PPP-projecten nu eigenlijk zijn, en welke factoren van belang zijn voor het realiseren van deze relaties. Met dank aan de feedback van diverse internationale wetenschappers, zullen onze onderzoekers de komende periode werken aan het verbeteren en afronden van de artikelen. Wilt u meer weten over de gepresenteerde onderzoeken? Neem dan contact op met de onderzoekers van het project.


From April 19th to April 21st, the annual conference of the International Research Society for Public Management (IRSPM) took place in Budapest, Hungary. Several researchers from the ‘Governance for smartening public-private partnerships’ attended the conference and presented their research in different panels. In a panel on public-private partnerships Sanne Grotenbreg presented a paper on changing governmental strategies with regard to two public-private collaboration projects: the Nieuwe Afsluitdijk and the Marker Wadden. Thanks to the scholars visiting the panel she gained more insight in how these changes in strategy can be analyzed and explained. In the same panel Rianne Warsen presented the first results of her literature review into the relational aspects of public-private partnerships. The paper elaborates on the question what good relationships in PPP-projects actually are and what aspects are important in realizing these relationships. On the final day of the conference José Nederhand presented a paper she has written together with Professor Erik-Hans Klijn on governance strategies for self-organizing community collectives. This paper explores the views on governance of public officials and (self-organizing) collectives and analyzes the difference in governance perceptions of these two groups. Thanks to the feedback of several international scholars, in the upcoming period our researches will work on further improving the quality of the papers.

Would you like to know more about the research our scholars presented? Please don’t hesitate to get in touch with our researchers.