Wrapping up the smart governance project

[English below]

Vrijdag 4 oktober jl. kwamen de vijf onderzoeksprojecten, die van het NWO Smart Governance onderzoeksprogramma deel uit maken, bijeen. Onderzoekers en betrokken practitioners van de verschillende projecten wisselden hun resultaten, ervaringen en ideeën uit.  Dit boekje geeft een overzicht van de stand van zaken en resultaten van elk van de  projecten, inclusief ons project ‘Governance for Smartening Public-Private Partnerships.

PDF versie: Nieuwe slimme vormen van bestuur


Friday October 4th, 2019 the five research projects that take part in the NWO Smart Governance research programme gathered. Researchers and involved practitioners of the different projects exchanged results, experiences and ideas. This booklet (only in Dutch) gives an overview of the results of each of the projects, including our project ‘Governance for Smartening Public-Private Partnerships’.